ZAŠTO ORGANSKA HRANA?

Više dobrih stvari, manje loših

Organski znači u sadejstvu sa prirodom, a ne protiv nje. To znači životinjsko blagostanje, izostanak sintetičkih pesticida i herbicida, veštačka đubriva i ekološki održiv sistem upravljanja zemljištem i prirodnim okruženjem – to znači više prirode!

Šta god da kupujete – od sapuna do šargarepe – kada se odlučite za organik, izabrali ste proizvode koji promovišu bolji svet.

Poći organski je lakše nego što mislite. Hrana, zdravlje, lepota i tekstilni proizvodi koji poseduju organski sertifikat su proizvedeni po najvišim ekološkim standardima. Uvek potražite znak!

DA ZNAŠ ŠTA JEDEŠ

Da li želite da znate tačno šta jedete? Svu organsku hranu je moguće pratiti od farme do trpeze, tako da u svakom trenutku možete biti sigurni u ono što jedete. Standardi za organsku hranu utvrđene su kako u evropskom, tako i u našem zakonodavstvu i da bi neki proizvod bio označeni kao organski on mora da ispuni stroga pravila.

Organska hrana proizvodi se na organskim farmama, koristeći prirodne, ali strogo kontrolisanog sisteme upravljanja farmama. Za razliku od konvencionalne proizvodnju hrane, u kojoj se koriste veštačka đubriva i pesticidi, organska hrana se proizvodi od prirodnih đubriva iz biljaka, uz manji utrošak energije i više poštovanja prema životnoj sredini.

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane nije ni malo laka i traži pravu posvećenost i pažnju na detalje, a kontrolisana je rigorozno od strane nezavisne inspekcije i sertifikacionih kuća.

VIŠE NUTRITIJENATA

Način poljoprivrede utiče na kvalitet hrane.

Istraživanja objavljeno u Britanskom nutritivnom žurnalu (British Journal of Nutrition) je pokazalao kolike su značajne nutritivne razlike između organske i konvencionalne poljoprivrede.

2014. godine, tim na univerzitetu u Njukastlu dokazao je da organski usevi sadrže i do 60% veću količinu ključnih antioksidanata, nego oni uzgajani konvencionalno.

Najnovija studija, objavljena u Britanskom nutritivnom žurnalu je pokazala da organsko mleko i meso sadrže oko 50% više korisnih omega-3 masnih kiselina nego kod od konvencionalno proizvedenih proizvoda.

BOLJE ZA ŽIVOTINJE

Najviši standardi za dobrobit životinja.

Organski standardi pokrivaju sve od životnih uslova, slobodne ispaše, kvaliteta hrane, upotreba antibiotika i hormona, pa do transport i klanja. Ovo znači da organski gajene životinje uživaju najviše propisane standarde na farmama.

BOLJE ZA PLANETU

Organska radi sa prirodom, a ne protiv nje. Intenzivna poljoprivreda izaziva eroziju tla, oticanje hemijskih susptanci u vodne sisteme i čini neke korove i insekate otporne na herbicide i pesticide. Organska poljoprivreda sa druge strane se ne oslanja na sintetičkih ili pesticide i đubriva na bazi nafte. To značajno smanjuje zagađenje vode i zemljišta, a priroda može da nastavi da buja.

Organska poljoprivreda pomaže u stvaranju zdravog tla na zemlji koje je otpornijije na sušu, poplave i samim tim uticaja klimatskih promjena. Organski poljoprivrednici biraju biljne sorti koje imaju manju otpornost na određene bolesti i štetočine, kako bi smanjili potrebu za hemikalijama. Rotacija useva pomaže protiv štetočina i bolesti, a istovremeno daje plodnost u zemljištu.

BEZ UPOREBE ANTIBIOTIKA

Mora da dođe do fundamentalnih promena u trenutnom poljoprivrednom modelu. Dobra higijena i način proizvodnje moraju biti prioritet kako bi se smanjila potreba za antibiotike na prvom mestu.

Neselektivna upotreba antibiotika kako bi se nadoknadila neodrživa poljoprivredna proizvodnja mora prestati.

Pogledajte našu organik prodavnicu