Radeći u Zdravologiji nekoliko puta mi se desilo da kada ljudima spomenem organska hrana, oni me pogledaju belo i pitaju: „Domaća?“. Ne baš domaća, jer uzgajati stvari u okviru svog domaćinstva, ne znači da se ne koriste svi mogući otrove dostupni čoveku. Sledi zatim pitanje: „Otkud vi znate da je to baš tako kao što tvrdite?“. Odgovor je vrlo prost, imam organski vid i tačno uočim svaki proizvod koji nije organski. Šala mala, nažalost nemam organski vid, mada bi to bilo vrlo zanimljivo.

Organska poljoprivreda je sistem poljoprivrednog gazdovanja koji teži etički prihvatljivoj, ekološki čistoj, socijalno pravednoj i ekonomski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Istina je da na ovo, kao i na mnoga druga pitanja postoje odgovori, a mi ćemo vam ih dati u seriji tekstova koje planiramo, kako bi videli šta je organska hrana, šta je organska proizvodnja, kako je prepoznati i koji su benefiti iste. U ovom prvom ćemo se dotaći opštih stvari, koje ćemo kasnije detaljnije razmatrati.

Šta je organska proizvodnja i razlike u odnosu na konvencionalnu!

Postoje različite definicije organske poljoprivrede. Definicija koja organsku poljoprivredu svede na poljoprivredu bez primene agrohemikalija (mineralna đubriva, pesticidi, itd.) samo je delimično tačna i prihvatljiva. Naime, suština organske poljoprivrede nije samo u izostavljanju agrohemikalija, već i u primeni metoda za postizanje održivosti sistema poljoprivredne proizvodnje, kako na mikro, tako i na makro planu.

Prosečna osoba godišnje u svoj organizam unese zajedno sa hranom koju pojede i 5 kg prehrambenih aditiva i oko 4,5 litara pesticida i herbicida kojima je prskano voće i povrće.

Organska poljoprivreda je takav sistem poljoprivredne proizvodnje koji teži maksimalno da iskoristi potencijale određenog ekosistema, odnosno gazdinstva, uz stimulaciju i jačanje bioloških procesa pojedinih njegovih delova. Najkraće rečeno organska poljoprivreda je sistem poljoprivrednog gazdovanja koji teži etički prihvatljivoj, ekološki čistoj, socijalno pravednoj i ekonomski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Zašto je organska hrana bolja?

Kako se hrana koju konzumirate gaji može imati veliki uticaj na vaše mentalno i emocionalno zdravlje, kao i kompletnu životnu sredinu. Organska hrana često ima više korisnih hranljivih sastojaka, kao što su antioksidanti, nego ona gajena na konvencionalni način. Ljudima koji imaju alergije na hranu, hemikalije ili konzervanse često se simptomi smanje ili nestanu kada jedu isključivo organsku hranu.

Organski proizvodi sadrže manje pesticida. Hemikalije kao što su fungicidi, herbicidi, insekticidi imaju široku primenu u konvencionalnoj poljoprivredi i ostaci ostaju na, i u hrani koju jedemo.

Organska hrana je često svežija, jer ne sadrži konzervanse koji bi je činili dugotrajnom. A često se (ali ne uvek) proizvodi na manjim farmama u blizini mesta gde se prodaje.

Organska poljoprivreda je bolje za okolinu. Način organske poljoprivredne proizvodnje smanjuje zagađenja, očuvava vodu, smanjuje eroziju tla, povećava plodnost zemljišta i troši manje energije. Poljoprivreda bez pesticida je takođe bolja za okolinu, ptice i životinje, kao i ljude koji žive u blizini farme.

Organski gajenim životinjama nisu davani antibiotici, hormoni rasta, a nisu hranjene ni životinjskim biproduktima. Hranjenje stoke životinjskim biproduktima povećava rizik od bolesti ludih krava, dok upotreba antibiotika može da stvori bakterije u telu koje su otporne na antibiotike. Organski gajenim životinjama je dato više prostora za kretanje i pristup otvorenom prostoru, što utiče pozitivno na njihovo zdravlje.

Pojedini organski proizvodi su bogatiji sa nekim hranljivim sastojcima. Rezultati evropske studije iz 2016. godine, pokazuju da nivo određenih hranljivih materija, uključujući i omega-3 masne kiseline, su u organskim proizvodima i do 50 odsto veći nego u konvencionalnim varijantama.

Organska hrana je bez GMO-a. GMO (Genetski modifikovani organizmi) hrana je ona hrana gde je DNK biljke izmenjen na način koji ne može da se javlja u prirodi ili prilikom tradicionalnih ukrštanja, najčešće u cilju da bude otporna na pesticide ili da sama proizvodi insekticid.

Koje su opasnosti od GMO hrane i pesticida?

Kao što smo već videli svrha GMO hrane je da bude otpornija na pesticide, kako bi mogli još više da se koriste, a takođe i da sami proizvode insekticide, čime bi smanjili samo koštanje proizvodnje. Od kako je GMO stupio na scenu, upotreba toksičnih herbicida, poput glifosate, povećana je za čak 15 puta. I pored toga što neke studije Svetske zdravstvene organizacije kažu da je glifosat „verovatno kancerogen po ljude“, to nije sprečilo njegovu upotrebu.

O drugim neželjenim dejstvima GMO hrane se za sada jako malo zna, ali u budućnosti ćemo sigurno sve više saznavati.

Unos veće količine pesticida u mlad organizam može dovesti do smetnji u rastu, problema u ponašanju, autizma i motoričkih disfunkcija.

Što se tiče pesticida, studija je pokazala da u današnje vreme prosečna osoba godišnje u svoj organizam unese zajedno sa hranom koju pojede i 5 kg prehrambenih aditiva i oko 4,5 litara pesticida i herbicida kojima je prskano voće i povrće. Takođe smanjenje unosa pesticida smanjuje i rizik od raka, leukemije i raznih vrsta tumora.

Najugroženija su deca, novorođenčadi, kao i još nerođene bebe, pošto njihovi organi, mozak i imuni sistem nisu još razvijeni i unos veće količine pesticida u organizam može dovesti do smetnji u rastu, problema u ponašanju, autizma i motoričkih disfunkcija.

Kako prepoznati organski proizvod?

Vrlo jednostavno, ukoliko je proizvod proizveden u skladu sa standardima organske proizvodnje i u skladu sa zakonskom regulativom proizvođač mora, na vidljivom mesto, a prema Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije, da stavi nacionalni znak sa jasnim i vidljivim natpisom:

Nacionalni znak garantuje da je proizvod prošao kroz proces kontrole i da je sertifikovan u skladu sa strogim regulativama od strane sertifikacionog tela koje kontroliše Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Nadamo se da smo vam ovim prvim blogom na temu organske hrane odgovorili na neke osnovne nedoumice u vezi iste, te da ćete biti sa nama kroz ovo putovanje gde ćemo dosta toga naučiti. Ukoliko imate još pitanja, dodajte komentar na sajtu ili na fejsbuk stranici, a mi ćemo se truditi da vam odgovorimo.